XU HƯỚNG MÀU SẮC 2018

Năm 2018 sắp tới, xu hướng màu sắc trong thiết kế nội thất có sự thay đổi lớn. Các màu sắc được dự đoán sẽ thống trị  là: millennial pink

curcuma & mustard yellow

klein blue

 papaya orange

purple

sage celery $ avocado green

teal

bargundy red
Các tin khác