Máy rửa bát và sấy bát

Máy sấy bát Malloca MDC-11L

Máy sấy bát Malloca MDC-11L

Giá:9,500,000 vnđ
Giá KM:8,075,000 vnđ
Máy sấy bát Malloca MDC-11E

Máy sấy bát Malloca MDC-11E

Giá:12,400,000 vnđ
Giá KM:10,540,000 vnđ
Máy sấy bát Malloca MDC-21C

Máy sấy bát Malloca MDC-21C

Giá:6,900,000 vnđ
Giá KM:5,865,000 vnđ
Máy sấy bát Malloca MDC-33A

Máy sấy bát Malloca MDC-33A

Giá:7,800,000 vnđ
Giá KM:6,630,000 vnđ
Máy rửa bát Malloca WQP12-J7223A

Máy rửa bát Malloca WQP12-J7223A

Giá:18,900,000 vnđ
Giá KM:16,065,000 vnđ
Máy rửa bát Malloca WQP12-J7215

Máy rửa bát Malloca WQP12-J7215

Giá:21,200,000 vnđ
Giá KM:18,020,000 vnđ
Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309K

Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309K

Giá:19,800,000 vnđ
Giá KM:16,830,000 vnđ
Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309E

Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309E

Giá:20,790,000 vnđ
Giá KM:17,671,500 vnđ
Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309I

Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309I

Giá:18,150,000 vnđ
Giá KM:15,427,500 vnđ