Bản lề trùm nửa có giảm chấn và đế bản lề

Giá: đ
Giá KM: 155,210 đ
Kích thước: 95 độ