Bản lề trùm ngoài có giảm chấn và đế bản lề

Giá: đ
Giá KM: 94,435 đ
Kích thước: 107 độ