Bản lề góc mù kèm đế bản lề

Giá: đ
Giá KM: 85,085 đ
Kích thước: 95 độ