Bản lề âm, bản lề trùm ngoài kèm đế bản lề

Giá: đ
Giá KM: 31,790 đ
Kích thước: 100 độ